1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε υπογράψει στην είσοδο σας το βιβλίο εισόδου στην πύλη και ότι θα υπογράψετε στην έξοδο σας.

  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας (ΔΑΙ) της Ομοσπονδίας καθώς και το Δελτίο Υγείας σας θεωρημένα για το τρέχον έτος.

  3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας την άδεια κατοχής του όπλου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε  και ότι είναι σε ισχύ καθώς και θεωρημένη για το τρέχον εξάμηνο, για τα ραβδωτά πυροβόλα όπλα.

  4. Ακολουθείτε πάντα της οδηγίες του αρχηγού βολής και των εκπαιδευτών του Σωματείου μας.

  5. Ακολουθείτε αυστηρά τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 4325/99 και της Κ.Υ.Α. 19180/06.

  6. Η χρήση ωτοασπίδων και προστατευτικών γυαλιών είναι υποχρεωτική.

gallery/dt_icon3

Photo gallery

Κανόνες χρήσης πεδίου βολής.